Поплавени и распаднати читални, искршени столчиња… Очајни фотографии од Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во центарот на Скопје …