Еден пример за флексибилност на факултетот е новиот пакет Study+, кој ќе почнеме да го спроведуваме со новата академска година, …