„Disturbed Earth (Вознемирена земја)“ го снимавме цели 5 години. Секоја година одевме во различни годишни времиња. Понекогаш воопшто не снимавме, …