Творештвото на визуелниот уметник Јане Чаловски, автор со исклучително богата и репрезентативна кариера на светската уметничка сцена, ќе биде во …