Од 16 август се забрануваат настани на затворено, а за тие на отворено ќе се бара потврда барем за прва доза вакцина

Од 16 август се воведува задолжителна потврда за извршена имунизација, најмалку прва доза, со задолжителна редарска служба заради контрола на …