Со дополнителни 17,3 милиони денари Министерството за образование и наука ќе го поддржи развојот на лабораториите во научните и високообразовните …