BirdLife International ја објави Европската црвена листа на птици за 2021. Црвената листа го анализира ризикот од исчезнување на 544 …