„Ведра“ е клопче што ми помага да се вратам дома, додека скитам и се губам низ шумата на возрасните

„Ведра“ носи многу пораки, за себеприфаќањето, за емпатијата, за пријателството, за простувањето, за соочувањето со стравовите и за здравото регулирање …

Македонисти и јужнослависти од Љубљана, Загреб и од Скопје дискутираа за есеите на Горан Стефановски

Есеистиката на Горан Стефановски ги обедини македонистите и јужнославистите од Љубљана, Загреб и Скопје. На настанот којшто вчера, по повод …