Книгата „Да ти се погоди да живееш во интересни времиња (културолошки ставови и искуства)“ од Весна Дамчевска ќе биде промовирана …