Во Буковина, северниот дел од Романија, велигденската традиција на вапсување јајца е кренато на ниво на уметност. Филмаџијата Титус-Арманд Напирлика …