Изложбата „Таму“ на Милчо Манчевски ќе биде отворена во Центарот за современа уметност и библиотека во Бургас, Бугарија. Колор делата …