Роџер Ино: Со своите аранжмани Џијан Емин успеа да ја однесе мојата музика на сосема друго место

Во последно време Филхармонија на публиката ѝ презентира поинаква музика од класичната, сакаме одвреме навреме да истражуваме и во други …