Крајна цел е античките патни траси да бидат вклучени во туристичката понуда во регионот Како во античко време биле градени …