Сите го оспорија спојувањето на ликовно и музичко образование во еден предмет, главно со аргументот дека ова е обид да …