Повеќе од десет години сакав да го направам свој канал каде што ќе си го кажам својот став кога ќе …