Обнова на споменикот „Илинден“ во Крушево и на староградска архитектура во градот, заштита на споменици на културата, активости на пет …