Учебникот по Природни науки за 1. одделение ќе биде шаренолик, достапен и лесно разбирлив, ќе ја поттикне љубопитноста кај најмалите …