Екипа од Македонија, Данска, Холандија, Хрватска, Бугарија, Англија, Италија и Србија ќе започне со работа на новиот филм на Милчо …