Многу композитори пишуваат дела специјално за флејтистот Матеј Јоакимеску, еден од нив е и Концертот за алт-флејта и гудачи од …