Младиот Александар Трајковски денес е еден од најдобрите студенти на Факултетот за хемија и технологија во Љубљана. Завршува прва година. …