Јапонците се едни од најдобрите домаќини во светот и се трудат, и покрај сите овие предизвици, да организираат настан кој …