Средната оценка од двата екстерни испита на државната матура за учебната 2020/2021 година изнесува 3.61. Ова денес на прес-конференција го …