Ова ќе биде и своевидна најава на изложбата под наслов „Допирот“ на Националната галерија на Македонија која ќе биде отворена …