Она што поразува е фактот што 21 век е време на брзина и брза информираност. Па, така, некогаш и не …