Ќендрим Ријани, режисер: Театарот е највредното поле што го имаме и во него треба да инвестираме

Жално е што во нашата земја само три од театарските институции нудат оптимални услови за да постигнеме одреден спектакл според …