Скопскиот аквадукт е прогласен за споменик со највисок степен на заштита. Одлуката вчера ја донесе Владата, по предлог од Управата …