Умно да еволуираме

Уметност, наука, образование… Авантура која ја нарековме Умно.мк. Акронимот произлезе од областите кои сметаме дека треба да бидат начела, темел …

Здружение на граѓани УМНО

Образованието, науката и културата се столбови на секое општество. Визијата на Здружението на граѓани за промоција и унапредување на културата, …