Ова се новите доктори на науки на УКИМ

15-мина доктори на науки од областа на медицинските науки и здравството, биотехничките и општествените науки беа промовирани на ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски ги промовираше новите доктори на науки што ги одбраниле своите дисертации на Медицинскиот, Фармацевтскиот факултет, Факултетот за земјоделски науки и храна и на Филозофскиот факултет.

Во доктори на наука беа промовирани следните кандидати:

ЉУПЧО НИКОЛОВ
доктор на медицински науки –
КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА ОД ОБЛАСТА НА ТРАУМАТОЛОГИЈАТА

ИРИНА АНГЕЛОВСКА
доктор на медицински науки –
КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА ОД ОБЛАСТА НА ПУЛМОЛОГИЈАТА

БИСЕРА НИКОЛОВСКА
доктор на медицински науки

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА ОД ОБЛАСТА НА ПЛАСТИЧНАТА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА

АРЃЕНТ МУЧА
доктор на медицински науки

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА ОД ОБЛАСТА НА ЕНДОКРИНОЛОГИЈАТА

ОЈА МЕМЕД
доктор на фармацевтски науки

МАРИЈА БУЈАРОСКА
доктор на фармацевтски науки

ТИЈАНА СЕРАФИМОВСКА
доктор на фармацевтски науки

ЗЛАТКО ПРЦУЛОВСКИ
доктор на земјоделски науки

ИГОР ИЉОВСКИ
доктор на земјоделски науки

БИЉАНА ДРВОШАНОВА
доктор на земјоделски науки

САЊА СТОЈОСКА

доктор на земјоделски науки

ДИМЧЕ ЗДРАВЕСКИ
доктор нa европски студии за интеграција

МАРИЈА ДИМИТРОВСКА
доктор по општествени науки од полето на социологијата

ОРДАНЧЕ ПЕТРОВ
Доктор на хуманистички науки од полињата на историјата на уметноста и археологијата

ДАРКО ЗДРАВЕСКИ
доктор на европски студии за интеграција

Сподели