Обука на ментори за волонтерски проекти преку Европски солидарен корпус

Обука на ментори во организации кои се носители на Ознака за квалитет за волонтерски проекти органиизраше Национална агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата Европски солидарен корпус.

– Градиме капацитети и можности за специфични знаења наменети за ментори во волонтерски проекти. Целта обуката беше учесниците да се стекнат со специфични знаења за улогата на ментор во волонтерски проекти, да развијат посебни комуникациски вештини за работа со волонтери, но и да се препознае менторот како значаен чинител во процесот на имплементација на волонтерските проекти – велат од Агенцијата.

Сподели