Објавени конкурсите за државните награди „11 Oктомври“ и „22 Ноември“

Министерството за култура ги објави конкурсите за државните награди „11 Oктомври“ и „22 Ноември“ за 2024 година. Со награда „11 Октомври“ се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на државата. Наградата се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани од земјава.

Со „22 Ноември“, пак, се оддава признание на личностите од политичкиот, културниот и општествениот живот во нашата држава кои дале свој придонес во унапредување на меѓучовечкиот соживот и меѓусебно разбирање меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери. Последен ден за пријавување е 31 мај 2024 година.

Сподели