Драмски ќе ги поддржува младите автори со награда „Горан Стефановски“

Драмски театар од Скопје ќе востанови награда „Горан Стефановски“ за најдобар драмски текст од млад автор до 30 години. Текстот ќе биде избиран по пат на јавен конкурс.

-Преку овој чин се оддава почит и се чува споменот за Горан Стефановски и неговата улога во развојот на македонската драматургија и театар, и воедно се проширува заложбата на Драмскиот театар за афирмација на македонските млади автори и македонското драмско писмо. Стефановски како млад драмски автор со драмските дела „Јане Задрогаз“ и „Диво месо“ во соработка со ДТС постигна успеси за паметење – велат од театарот.
Театарот исто така ќе учествува и во Фондацијата „Горан Стефановски“ основана со одлука на УКИМ под иницијатива на Факултетот за драмски уметности.

Сподели