НакС: Студентите се задоволни од теоретската настава, недостига пракса

Од истражувањето „Квалитетот на наставата во високото образование“ спроведено од Независниот академски синдикат (НакС) произлегле три документи „Унапредување на квалитетот …

2.000 студенти за 13 години ги учеле македонскиот јазик, литература и култура на Универзитетот во Риека

Интересот за македонистиката на Универзитетот во Риека е вонсериски. Од 2008-та до почетокот на оваа академска година, низ Лекторатот по …

Четири наши училишта меѓу 250-те од целиот свет наградени за борбата против климатските промени

Основните училишта „Крсте Мисирков“ и „Димитар Миладинов“ од Скопје, „Драга Стојановска“ од с.Ракотинци, скопско и „Кочо Рацин“ од Охрид добиja …

Средбите на Националниот совет за високо образование треба да станат пракса

Високото образование на државните универзитети во земјава и образовниот процес во услови на пандемија, практицирање на автономијата, финансиско процесирање и …