Професија сеизмолог – каде во Македонија се образуваат кадрите што ги истражуваат земјотресите

Непредвидливоста, спонтаноста, секојдневната различност во работните обврски кои произлегуваат од ненадејната појава на земјотреси, но и примената на сè она …