Ретки болести во Oхридско-струшкиот Регион: Идиопатска инфантилна хиперкалцемија

Кај доенчињата со кој било тип, хиперкалцемијата може да предизвика повраќање, зголемено производство на урина (полиурија), дехидрација, запек, лошо хранење, …