Традиционална македонска селска куќа од 19 век во поставката на Музејот на македонската борба

Освежувањето на поставката се реализира паралелно со проектот „Превентивна заштита и конзервација на дрвените покуќински предмети од збирката на музејот“ …