Вештачката интелигенција во хуманистичките и општествените науки – Меѓународна недела на Филозофскиот факултет

Ова е можност за сите матуранти да дојдат и да посетат барем едно предавање на Меѓународната недела и на тој …

Пропаѓањето на вредниот фрескоживопис во средновековните цркви ќе го спречиме само со враќање на старите градителски системи

Доколку лошата состојба на некоја средновековна црква се појавува инцидентно, тогаш проблемот се решава поединечно. Но, кога состојбата на сите …

Науката потврди од какви дрва е изградена праисториската населба кај Градиште во Охридско Езеро

Ова е прв пат кај нас да се користи дендрохронологија за датирање на праисториски локалитет, вели Андреј Мачковски, докторанд по …