Нов национален парк во Македонија по повеќе од шест децении

Собранието денеска го изгласа Законот за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк, известуваат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Земјава го доби четвртиот национаелн парк
-Со прогласувањето на Шар Планина за заштитено подрачје се стави под заштита и се овозможи воспоставување на систем за одржливо управување на подрачје кое е ризница на биодиверзитетот, дом на две третини од сите растителните видови во С. Македонија и богат и ендемичен растителен и животински свет. Располага со исклучителни природни убавини, геодиверзитет, хидролошки карактеристики, пејзажни, пределни и културни вредности – вели министерот Насер Нуредини.

Шар Планина (фото: Розе Сурловска)

Прв национален парк е Пелистер во 1948 година. Една година подоцна за национално добро е прогласен Маврово, а последен во 1958 година е прогласен Галичица.
Нуредини истакна дека ова се нови можности за заштитата на природното наследство, но и за одржлив социо-економски развој на подрачјето и на државата.

Насловна фотографија: Розе Сурловска